No sirsniņas sirsniņai – SPĒKA tilts

Rīgas Teikas vidusskolas TDK “Skabardzēni” ilggadējā vadītāja un horeogrāfe Arta Melnalksne dejas attīstībai veltīja visu dzīvi. Rīgas dejotāji var būt lepni, ka kopā ar Artu īstenoja gan pirmos Rīgas dejotāju svētkus 2007. gadā, gan otros 2011. gadā.  Arī trešie svētki, lielkoncerts “Trejdeviņi gaismas tilti”, tapuši ar Artas palīdzību. Koncepcija, kura reiz tapa kopā ar Ingu Cimiņu, ir sagaidījusi savu laiku un jau 29. aprīlī palīdzēs dejā mirdzēt un dzīvot 4000 bērnu un jauniešu.

Svētku koncepcija „Trejdeviņi gaismas tilti – pāri manam, pāri tavam, pāri tautas laikam” tapa 2012.gadā, toreiz vēl nedomājot par tās realizāciju III Rīgas izglītības iestāžu deju svētkos.  Tās autores Inga Cimiņa un Arta Melnalksne. „Trejdeviņi. Gaisma. Tilts. Katram šim vārdam ir liela un spēcīga nozīme, bet kopā tiem ir milzu spēks, kas atklāsies svētkos. Kad sākām gatavot šos svētkus jau bez Artas klātbūtnes, bija pilnīgi skaidrs, ka ir pienācis Latvijas simtgades laiks un „Trejdeviņu gaismas tiltu” laiks. Šajā nosaukumā mēģinājām ieaust gan laika un telpas dimensiju, gan latvisko sīkstumu, pamatīgumu un spēku caur vārda trejdeviņi simbolisko jēgu, gan gaismas sajūtu, ko rada ikviens mīlestībā veikts darbs, īpaši domājot par to dvēselisko bagātību, ko interešu izglītības skolotāji sniedz saviem audzēkņiem, kā tā atstarojas ikviena bērna tālākajā dzīvē, gan izvēloties tiltu kā simbolu, kas savieno reizēm nesavienojamas lietas, kas ļauj mums ikvienam panākt tuvāk pretī. Manuprāt, tās ir vērtības, kas ļoti nepieciešamas Latvijai šobrīd, kā arī veidojot nākotnes ceļu,” uzsver Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra un svētku projekta vadītāja Inga Cimiņa.

A. Melnalksne, gatavojoties bērnu un jauniešu mūzikas svētkiem: “Latvija bez tautas mākslas pazaudēs savu dvēseli, līdz ar to – sevi. Es lepojos ar katru, kas kopj tautas mākslu! Mūsu dziesmās, dejās, rakstos, mūzikā ir ievītas mistiskas formulas, ar kurām esam unikāli visā pasaulē. Novēlu mīlēt, sargāt, saglabāt un izkopt tās, lai latvieši vēl gadsimtiem ilgi ir īpaši visā pasaulē ar savu tautas mākslu.

Mīļie bērni un jaunieši – visa atbildība jūsu rokās un sirdīs, jo jums jānodod šis mantojums arī saviem bērniem. Tautas māksla ir skaists mirklis, kas, atkārtojoties, dod bezgalīgu laimes sajūtu.”