Vadītāja: Inguna Ziemele

Rīgas 135. Pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņi” bērni dejo no 1997. gada. Ar latviešu tautas kultūras mantojumu caur deju bērnus iepazīstina skolotāja Inguna  Ziemele. Kolektīvs piedalījies dažādos koncertos, skatēs un deju svētkos – BJC “Laimīte”, “Ziemeļblāzmas” estrādē, VIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, Rīgas II bērnu un jauniešu Deju svētku lielkoncertā “Deja tek pa celiņu”, dejo koncertos “Es savai māmiņai” atpūtas centrā “Lido”, koncertē vecākiem un piedalās dažādos tematiskajos pasākumos savā iestādē. Kolektīva sasniegumus apliecina atzinības raksti, diplomi un pateicības.