Vadītāja: Madara Rozenberga

Pirmos deju soļus Tautas deju kolektīvā „Austriņa” apguvām 2014.gada rudenī. Vasara bija aizvadīta auklējot ideju par deju kolektīva veidošanu, meklējot labu skolotāju un gatavojot darbam nepieciešamos dokumentus. No maza dejotgribētāju pulciņa drīz izaugām par draudzīgu kolektīvu ar trim dejotāju grupām. Šobrīd mūsu kolektīva dalībnieku skaits jau pārsniedz piecus desmitus.

Mūsu kolektīva mājvieta ir Rīgas 275. Pirmskolas izglītības iestāde ar plašām mēģinājumu telpām un daudziem atbalstītājiem.Tautas deju kolektīvā „Austriņa” aicinām visus, kas sasnieguši trīs gadu vecumu un ir gatavi ilgam, radošam darbam. Divas reizes nedēļā, prasmīgās skolotājas Madaras Rozenbergas vadībā, čakli apgūstam latviešu tautas dejas un rotaļas, veidojam staltu stāju, nostiprinām izturību un attīstām dejotājiem nepieciešamās rakstura īpašības.

Ar prieku organizējam atklātās nodarbības un koncertus, kur laipni aicinām piedalīties vecākus, draugus, bērnudārza darbiniekus un arī nākamos dejotājus. Maija pēdējā nedēļā organizējam sezonas noslēguma pasākumu, ko saucam arī par savu dzimšanas dienu. Šajā pavasarī Tautas deju kolektīvam „Austriņa” būs 3.dzimšanas diena. Kaut esam gados jauni, mūsu mīlestība pret latviešu tautas deju aug līdzi ar mums. Mums ir lieli mērķi un esam gatavi čakli darboties, lai tos sasniegtu.