Vadītāja: Iveta Tomiņa

Rīgas 47.vidussolas TDK „Zvirbulēni” savu darbību sāka 1983.gada pavasarī. Visus šos gadus kolektīva vadītāja ir Iveta Tomiņa. Šobrīd deju kolektīvā ir 88 dejotāji. Kolektīvs piedalās visos skolas koncertos un tematiskos pasākumos. Ar labiem rezultātiem piedalāmies rajona un pilsētas deju skatēs.

Esam bijuši IX un X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki. Esam piedalījušie Rīgas I un II Deju svētkos. Katru gadu piedalāmies „Lido” pasākumos, kas veltīti Mātes dienai.

„… zvirbulēni” ir draudzīgi un dzīvespriecīgi – viņus visus vieno dejotprieks.