Vadītājas: Arta Slica, Rūta Lauce

Rīgas Teikas vidusskolas tautas deju kolektīvs «Skabardzēni» dibināts 1986. gadā. Šobrīd kolektīvu vada un par vairāk nekā 200 dejotājiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem atbild skolotājas Arta Slica un Rūta Lauce. Viņas bērnos augstāk par «māku» dejot novērtē «gribu» dejot, kā arī vēlmi mācīties un izdzīvot dejas burvību.

Visvairāk “Skabardzēniem” patīk izpildīt savas ilggadējās vadītājas un horeogrāfes Artas Melnalksnes dejas. Tās vienmēr ir stāsts un notikums, ko izdzīvot, ar kuru paust mīlestību pret dabu, pret Dievu, pret cilvēkiem.

«Skabardzēni» ir vienota ģimene, kur svarīgs ir katrs dejotājs, kur mājo dziļa mīlestība uz deju un ikvienu dejotāju. «Skabardzēni» ik dienu mācās atvērt acis un sirdis pasaules brīnumam, mācās komandas biedra pleca sajūtu, lai kļūtu par īsteniem un krietniem latviešu tautas dejas dejotājiem.