Vadītājs: Egils Vilkaušs

Viens no kolektīviem, kurš aktīvi iesaistās visās Latvijas kultūrizglītības aktivitātēs ir deju kolektīvs “Perlinka”. Kolektīvs jau pastāv 24 gadus un ir nopietns partneris, gan daudziem radošiem kolektīviem Latvijā, kā arī Ukrainā, Lietuvā un Igaunijā. Jau pirmajos gados kolektīva repertuārā ietilpa 20 ukraiņu un 15 latviešu dejisku uzdevumu. Lielākie no tiem ir: Obžinkas, Vesņankas, Ivans Kupala, Rizdvo, Pasha, Koza deriza, Smaragda pilsētas burvis, Alise brīnumzemē, Trīs brāļi, Aizkarpatu svīta, Ukraiņu kāzas un ukraiņu un latviešu deju un dziesmu zelta pūrs. Kolektīvs uzreiz kļuva visas skolas, kā arī Ukrainas vēstniecības Latvijā, pasākumu kuplinātājs.

Deja un dziesma ukraiņiem ir ļoti svarīga, jo šeit caur rotaļām, rotaļu dejām, latviešu un ukraiņu tautu kostīmiem, etnogrāfiju un nopietnām dejas kompozīcijām var sevi pilnveidot, izdzīvot dzīvi kopā ar latviešiem, salīdzināt savu identitāti ar citiem un saprast savu piederību un svarīgumu Latvijas kultūrai.

Ukrainā tāpat kā Latvijā deja un mūzika izsaka tautas domāšanu, vēsturi, sāpi un pašizpausmi, tāpēc ir svarīgi, lai skolēni izprastu to, ka šī māksla ir abu tautu filozofijas pašizpausmes un identitātes veids. Caur šo sapratni nebūs nepieciešamība sausi formulēt integrācijas nozīmi tā tiks apjausta pašiem par sevi izmantojot kultūru par mehānismu.

Daudzi no skolas absolventiem kuri ir dejojuši kolektīvā ir izvēlējušies ar kultūru un mēdijiem saistītas profesijas. Var droši atzīmēt, ka kolektīvs izaudzina Latvijai aktīvus kultūras un sabiedrības darbiniekus.