Rotaļāties ikdienā un svētkos – ROTAĻU tilts

Spēle un rotaļa ir neatņemama bērna dzīves sastāvdaļa. Rotaļās un spēlēs bērns apgūst jaunas zināšanas, mācās tās izmantot praksē, viņam veidojas jaunas prasmes un iemaņas.

Kas ir rotaļa? Kādas ir bērnu mīļākās rotaļas un ko par rotaļāšanos domā deju kolektīva vadītājs? Lai meklētu atbildes uz šiem jautājumiem, ciemojāmies pie Rīgas 45. vidusskolas tautas deju kolektīva “Čiekurs” dejotājiem un vadītājas Inetas Bērziņas!