Vadītāja: Renāte Linde

Pedagogi: Guna Ezermale, Māris Konstants

Deju kolektīvs  dibināts 2009. gadā. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Renāte Linde, pedagogi Guna Ezermale un Māris Konstants. Deju nodarbībās dejotāji apgūst gan latviešu tautiskās dejas, gan mūsdienīgus deju soļus, kā arī cittautu dejas. Deju kolektīva vadītāja Renāte Linde veido arī savas oriģināldejas, kuras tiek dejotas koncertos.

Kopš 2009. gada JDK “Dzīpars” piedalījies gan skolēnu, gan pieaugušo Dziesmu un deju svētkos. Dejotāji regulāri sniedz koncertus gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās. JDK „Dzīpars” ir draugi visā Latvijā. Kolektīvs katru gadu ievēro īpašas tradīcijas – sniedz labdarības koncertus gan SAC “Mežciems”, gan Jaunķemeru rehabilitācijas centrā, kā arī Lapmežciema Tautas namā. „Dzīpara” dejotāji piedalījušies starptautiskā deju festivālā Ukrainā, Kijevā un Latviešu kultūras dienās Īrijā.

Dejotāji jauniešu deju kolektīvā „Dzīpars” ir sirdī jauni un vienmēr draudzīgi. Ikviens no viņiem ir sparīgs, aktīvs, radošs un nekad nebēdā par niekiem, bet smaida, smej un kopā dej. „Dzīparu” vieno skaisti sapņi, sasniedzami mērķi un pozitīvas emocijas. Jaunieši mīl deju un dalās savā mīlestībā ar citiem!