Vadītāji: Renāte Linde, Monta Eģīte, Mārtiņš Pēdājs

Pedagogi: Guna Ezermale, Māris Konstants

Koncertmeistares: Agita Galzona, Skaidrīte Daugule

Skola dibināta 1898.gadā. Jau no pašiem pirmsākumiem skolā bija lielā cieņā viss, kas saistīts ar nacionālo pašapziņu, tādēļ arī vienmēr tika mācīts tautiskais deju solis.Deju kolektīvs savu nosaukumu „Pumpurēni” ieguva 1999.gadā, kad skolas deju kolektīvs gatavojās Latvijas Republikas VIII Skolēnu dziesmu un deju svētkiem.Jau no 1995.gada skolas deju kolektīva visas vecuma grupas piedalās visos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Skolas deju kolektīvs regulāri uzstājas skolas pasākumos, dejo labdarības koncertos Jaunķemeru pansionātā un Rīgas Sociālās aprūpes centrā „Mežciems”, piedalās koncertos Lapmežciema kultūras namā u.c. Latvijas kultūras namos vai skolās. „Pumpurēni” sniedz arī koncertus ārvalstīs: 2002.gadā bija koncertbraucienā uz Slovākiju, 2003.gadā – Lietuvā, 2011.gadā “Pumpurēni” bija koncertbraucienā uz Somiju, bet 2013. gadā Prāgā. “Pumpurēni” regulāri piedalās festivālos „Latvju bērni danci veda” un “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”. „Pumpurēni” ir arī regulāri dalībnieki Rīgas pilsētas skolēnu deju svētkos.

Šobrīd skolas deju kolektīvā dejo vairāk kā 220 dejotāji visās vecuma grupās. 1.kl. dejotājus vada Renāte Linde un Monta Eģīte, 7.-9.kl un jauniešu deju kolektīvu „Dzīpars” vada Renāte Linde (pedagogi Guna Ezermale un Māris Konstants), 2., 3.-4. un 5.-6.klašu dejotājus no 2016.gada vada skolotājs Mārtiņš Pēdājs (no 2010.gada līdz 2016.gadam – Taiga Ludborža) un Monta Eģīte. Koncertmeistares Agita Galzona, Skaidrīte Daugule.

“Pumpurēni” – tie ir dejotāji, kuri mīl deju, ar patiku nāk dejot un ar gandarījumu rāda savu dejotprasmi. Kājas ceļ un līksmi dej, lai ir prieks un acis mirdz!