Vadītāja: Kaija Daugavvanaga

Repetitore: Lelde Krēsliņa

Tautas deju kolektīvs Kaijas Daugavvanagas vadībā (repetitore Lelde Krēsliņa) pastāv no 1993.gada. Šajā posmā dejojuši daudzi dejotāji. No tiem vecākie jau dejo jauniešu deju kolektīvos un piedalās Latvijas Republikas vispārējos dziesmu un deju svētkos.

Šobrīd Altonā dejo trīs dejotāju grupas dažādos vecumos – pirmsskola, 3-4kl. un 5-6kl. Dejotāji ir aktīvi piedalījušies Latvijas un Rīgas pilsētas organizētajos pasākumos, koncertos, svētkos un labdarības pasākumos .Lielākie  un skaistākie svētki dejotājiem ir Latvijas Republikas skolēnu dziesmu un deju svētki. Ir būts arī starptautiskajos deju festivālos Somijā, Polijā, Ungārijā. Dejotāji godam nes Altonas vārdu savās skolās. Altona ir kā viņu otrās mājas – te piedzīvoti gan prieki, gan asaras, lieti darba sviedri un izbaudīti darba augļi. Savstarpēji bērni un jaunieši saprotas labi, ir izpalīdzīgi. Neizpaliek arī nerātnības, kuras norakstāmas uz trauksmaino pusaudžu gadu rēķina. Bērni ir atsaucīgi un regulāri nāk uz mēģinājumiem, uzklausa skolotāja  norādījumus, kas koncertos, savukārt, ļauj viņiem uzstāties brīvi un atraisīti.

Pie mums uz Torņakalnu vajag nākt ciemos pavasarī, kad zied baltā kastaņu gatve, kas priecē un dod jaunas idejas radošai darbībai. Novēlam daudz pozitīvu emociju gaidāmajos Rīgas pilsētas dejotāju svētkos 2017.gada aprīlī.