Vadītājs: Didzis Apsītis

Bērnu deju kolektīvs “Magonītes” par savām mājām sauc Rīgas 46. pirmskolas izglītības iestādi.
Mazi, bet ņipri – bērni, kuri mācās latviešu tautas dejas. Un nākotnē varēs ar lepnumu teikt: “Es esmu dejojis “Magonītēs””.