Vadītāja: Sandra Keisele

Iļģuciema vidusskolā pie aktu zāles satikās Toms un Ilze.

Toms: ”Ilz, nezini kāpēc aktu zālē vienmēr ir iedegtas gaismas un dzirdami jautri smiekli?”

Ilze: ”Es nezinu, Tom, bet esmu jau vairākkārt sevi pieķērusi, ka neapzināti dungoju dziesmas, kas skan tur iekšā.”

Pēkšņi pavērās aktu zāles durvis, smaidīga iznāca Anna un uzrunāja abus: ”Vai arī jūs vēlaties izkustēties un piepildīt ar smaidu visu zāli?”

Ilze: ”Jā! Bet kas mums ir jādara?

Anna: ”Jānāk dejot! Tā ir viena vareni jautra nodarbe un nemaz nav tik grūta, ja to dari kā mēs – no visas sirds! Vadītāja Sandra Keisele būs priecīga!