Vadītāja: Valentīna Zeberiņa

Tautas deju kolektīvs „Rīgas saulstariņi”, ir dibināts vienlaicīgi ar Poļu skolu 1991.gadā. Nodarbības skolas kolektīvā ir bezmaksas un pieejamas visām skolēnu vecuma grupām. Kolektīvs aktīvi iesaistās visos skolas pasākumos un projektos, kā arī piedalās Rīgas un valsts mēroga festivālos un projektos, piemēram, festivālā mazākumtautību „Zelta kamoliņš ”, „ Latviju bērni danci veda”, u.c. Kopā ar ciemiņiem no Polijas kolektīvs ir piedalījies ielas koncertos IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros.

Katru gadu kolektīvs piedalās koncertos, festivālos vai pieredzes apmaiņas braucienos uz Poliju, Baltkrieviju, Slovākiju, Lietuvu, Igauniju, dodot bērniem iespēju paplašināt savu redzesloku, iepazīt valodu, vēsturi un tautas daiļradi.