Vadītāja: Gunta Kovaļevska

Deju kolektīvā “Guntiņas” jau 23 gadus mācās dejot ne tikai skaisti un pareizi, bet ar uguntiņu sirsniņā, ar dzirkstelīti actiņās, tāpēc ne velti šie dejotāji ir dažādu vērtētāju pamanīti. Katru gadu “Guntiņas” no skates atgriežas ar vērtējumu – 1.pakāpe. Kolektīvs jau divas reizes ir piedalījies arī  Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos. Mazajiem ir labs paraugs – viņu smaidošā, stingrā un mīļā skolotāja – Gunta Kovaļevska. Skolotājas lielākais prieks – ja mazie dejotāji, aizejot uz skolu, mīlestību pret deju paņēmuši līdzi sirsniņā.