Vadītāja: Antra Vilcāne

Koncertmeistare: Agnija Reine

Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābecītis” ir daudz dejot gribētāji. Dejot bērni sāk jau no trīs gadu vecuma, lai gan īsti to par dejošanu nevar nosaukt, jo bērni tikai mācās kustību izjūtu. Ar lielajiem bērniem esam piedalījušies vairākos deju svētkos, guvuši labus rezultātus deju skatēs. Lai arī ir patīkami, ka bērnu un skolotājas darbs tiek atzinīgi novērtēts, tomēr patiess prieks ir tad, kad var redzēt, ka mazie dancotāji nāk ar prieku uz nodarbībām, kļūst drošāki, atraisītāki, mācās skaisti kustēties un deja viņos raisa prieku.

Koncerts ir mūsu lielākais notikums, it īpaši, ja tā ir pirmā uzstāšanās. Par to priecājās ne tikai mazie dejotāji, bet arī vecāki!