Vadītāja: Valentīna Zeberiņa

Tautas deju kolektīvs „Prjaņiki” dibināts  1990.gadā. Katrs, kas vēlas, var iepazīties ar dejas mākslu, attīstīt ritma izjūtu, māku dzirdēt un saprast mūziku, saskaņot ar to kustības, vienlaicīgi attīstot korpusa un kāju muskuļu spēku, stāju, roku plastiku, grāciju un izteiksmību.

Kolektīvs aktīvi iesaistās visos skolas pasākumos un projektos, kā arī piedalās Rīgas un valsts mēroga festivālos un projektos, piemēram, festivālā „Latvju bērni danci veda”, „Laimīgs tas, kas laimīgs savās mājās”, Latvijas krievu kultūras un izglītības svētkos „Tatjanas diena” u.c.

Repertuārā ir ne tikai krievu, bet arī latviešu un citu tautu, ka arī mūsdienu dejas. Katru gadu kolektīvs piedalās koncertos, festivālos vai pieredzes apmaiņas braucienos uz Poliju, Baltkrieviju, Slovākiju, Lietuvu, Igauniju,  kuri dod bērniem iespēju paplašināt savu redzesloku, iepazīt valodu, vēsturi, tautas daiļradi utt.