Vadītāja: Elmīra Tihomirova

“Ivuška” ir ansamblis, kur dejo cittautu dejas. Šodienas “Ivuška” sevī apvieno pamatsastāva dalībniekus vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Ansamblis guvis lielus radošus panākumus, kļūstot par daudzu festivālu un konkursu laureātu arī ārpus Latvijas robežām: Krievijā, Polijā, Bulgārijā, Beļģijā, Slovākijā, Čehijā un citur. Mēs cenšamies saglabāt cittautu kultūru, jo cittautu dejas nes savu garīgo gudrību un spēku. Mēs dejojam latviešu, krievu, meksikāņu, itāļu, poļu un baltkrievu dejas.