Vadītāja: Rudīte Grudule

Daži no mums apgūst vijoles spēli, kāds klavieres, cits bungas, blokflautu, klarneti, vai trompeti, bet dziedāt un dejot patīk mums visiem, jo mācamies Rīgas 6.vidusskolā!

Kopš 2005./ 2006. māc. g. skolas tautas deju kolektīvu vada deju skolotāja Rudīte Grudule. Šobrīd skolas tautas deju kolektīvā no pirmās līdz ceturtajai klasei dejo 84 dejotāji.

Skolas tautas deju kolektīvs ir piedalījies I un II Rīgas izglītības iestāžu deju svētkos. Par tradīciju kļuvusi dalība ,,Mātes dienas” koncertā atpūtas centrā LIDO.

Mums patīk apgūt jaunas dejas. Un, patiesi, interesanti ir dejot koncertā, kurā dejotājiem muzikālo pavadījumu dzied un spēlē skolas biedri. Jauka sadarbība!