Vadītājs: Raivis Eglītis

Kā valdziņu pa valdziņam adījumā mēs liekam soli pie soļa un, gadiem ejot, augam arvien lielāki. Mēs dalāmies savā dejas priekā, smaidā un gandarījumā par iemācīto deju, nodejoto koncertu. Dalāmies atmiņās par Skolēnu Dziesmu un deju svētku koncertiem un gājienu. Dalāmies nākotnes iecerēs par to, ka pēc nedaudz gadiem mūsu – dejotāju skolā būs vēl krietni vairāk.

Dalīts prieks ir divkāršs prieks – dalīsim arī prieku par šiem Rīgas Deju svētkiem! Lai izdodas!