Vadītāja: Egita Vītola

Esam atraktīvi, kustīgi un dejot griboši bērni. Neizpaliek arī savi niķi un stiķi!

Esam draudzīgi un vienojamies vienā deju solī! Mums ļoti patīk kopā pavadīt brīvo laiku gan dejojot, gan piedaloties kopīgos pasākumos!