Vadītājs: Jānis Skangalis

TDK “Ozolēni” darbība aizsākusies līdz ar Friča Brīvzemnieka pamatskolas dzimšanu 1995. gadā.  Tā pirmā vadītāja 19 gadus bija Anita Ozoliņa, kuras darbības laikā deju kolektīvi ir atzinīgi novērtēti Rīgas pilsētas deju skatēs un Dziesmu svētkos. Kā Latvijas skolu jaunatnes 9. dziesmu un deju svētku laureāti, tika uzaicināti uz tikšanos ar Latvijas valsts prezidenti Vairu  Vīķi-Freibergu. Sakarā ar laureāta diploma iegūšanu, par godu vadītājai 2006. gada 3.aprīlī ar skolas direktores rīkojumu NR. 93sk piešķirts nosaukums “Ozolēni” .

Šajos gados bijusi aktīva koncertdarbība gan Rīgā, Valmierā, Aucē, Lietuvā, Itālijā un Anglijā. 2007, un 2008. gadā kolektīvs piedalījās Itālijas starptautiskajā bērnu folkloras festivālā Itālijas pilsētā Asīzē, un Paolo. 2015. gadā kolektīvs piedalījās starptautiskajā dziesmu un deju festivālā Krakovā.

Kolektīvā dejo vairāk kā 40 bērnu, kuri ir sadalīti divās atsevišķās grupās. 1.C. bērnu deju grupa, kurā dejo 1.klases bērni, 1-2.B. bērnu deju grupa, kurā dejo 2-4 klašu bērni.