Vadītāja: Edīte Dmuhovska – Grava

Rīgas Hanzas vidusskolas tautas deju kolektīvu kopš 2009. gada janvāra vada skolotāja Edīte Dmuhovska – Grava. No šī brīža kolektīvs sāka piedalīties starptautiskos festivālos, koncertos arī vietējos dejas konkursos, skatēs, kā arī ir izveidojusies  sadarbība ar Polijas vēstniecību – piedaloties poļu bērnu rīkotajās Ziemassvētku eglītēs un sniedzot koncertus. Katru gadu tiek rīkoti atskaites koncerti gan audzēkņiem, gan vecākiem. Piedalāmies māmiņu dienas koncertos A/C “LIDO” un daudzos citos koncertos, kā arī labdarības koncertos bērnu namos, veco ļaužu pansionātos un rehabilitācijas centros. 2010.g.martā piedalījāmies VISC rīkotajā jaunrades deju konkursā “Mēs un deja”, kurā saņēmām atzinumu par kolektīva vadītājas veidoto deju “DAUGAVIŅA” un no šī brīža arī Rīgas Hanzas vidusskolas tautas deju kolektīvam radās nosaukums “DAUGAVIŅA”.

Kolektīva moto: “Es varu, Tu vari, mēs varam – visu varam!”