Vadītāja: Inga Pelēķe

Tautiskās dejas Rīgas Kristīgajā vidusskolā, kuru vada Inga Pelēķe, ir tradīcija no 2001.gada. Skolas deju kolektīvs “Jota” ir svarīgs patriotisma un nacionālās pašapziņas veicinātājs jaunākā skolas vecuma skolēnos. Deju kolektīvs skolā tiek atzīts par populārāko interešu izglītības veidu. Vecāku un skolēnu vidū tiek atzinīgi novērtēts deju kolektīva “Jota” darbs, sasniegumi un tā popularitāte skolā un ārpus tās. Deju kolektīvs var lepoties ar mazo dejotāju sasniegumiem, izpildot deju soļus skolas koncertos un gūstot panākumus skatēs.

Deju kolektīva nosaukumu izvēlējās paši dejotāji. “Jota” grieķu valodā ir vismazākā rakstu zīme, bez kuras bieži vien nav saprotama vārda nozīme. Tādejādi pat jaunākie dejotāji spilgti apliecina to, ka arī vismazākie var būt svarīgi un nozīmīgi skolas vēsturē!