Vadītāja: Linda Tiļčika

Dejo, un tu būsi kas vairāk – lielāks, skaistāks un spēcīgāks par ikdienišķo tevi! /Agnes De Mille

Rīgas Juglas vidusskolā tautu deju kolektīvs darbojas jau kopš skolas pirmsākumiem. Latviešu skatuvisko bērnu deju skolēniem mācījuši vairāki skolotāji. Ilgus gadus skolas deju kolektīvu vadījusi deju pedagoģe Uldze Dzene arī Inguss Ladiga, Evija Ozola. Jau vairāk kā desmit gadus deju soļus bērniem māca skolotāja Linda Tiļčika. Pašreiz skolā dejo skolēni no 1.klases līdz 6. klasei. Deju kolektīvs ir piedalījies arī XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015. gadā.

Dejojot skolas kolektīvā, dejotāji mācās būt atbildīgi ne tikai par sevi, bet arī cits par citu un kolektīvu kopumā. Deja ļauj izkopt stāju, veidot ritma izjūtu, koordināciju. Dejojot, veidojas prasme koncentrēt uzmanību un būt disciplinētam. Piedaloties koncertos, dejotāji apgūst uzstāšanās prieku un iemācās skatuves un tautas tērpa valkāšanas kultūru.

Latviešu tautas deja ir svarīga kultūras sastāvdaļa un kamēr vien būsim mēs, kuri mīl, kopj un saglabā latviešu deju, pastāvēs arī mūsu tauta.