Vadītāja: Linda Plostniece

2013. gadā biedrība “Anneles pļavas” Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē„Annele” nodibināja bērnu deju kolektīvu, aicinot par vadītāju kļūt Lindai Plostniecei. Linda deva kolektīvam nosaukumu „Annele” un ar entuziasmu sāka bērniem mācīt pirmos latviešu tautas deju soļus. Mērķis bija viens- tikt uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Likās nereāls sapnis gada laikā bērnus sagatavot līdz deju lielkoncerta repertuāra skatei, bet Lindai tas izdevās, iegūstot I pakāpi- 43,3 punktus. Kolektīva pastāvēšanas laikā ir dejots gan tepat Latvijā dažādos koncertos, novadu deju svētkos, gan folkloras starptautiskajā festivālā Horvātijā.

Kolektīvs ir vienmēr mainīgs. Katru gadu pamatsastāva bērni dodas skolas gaitās, pametot bērnudārzu, līdz ar to arī deju kolektīvu. Vietā nāk mazie dejotāji, sāk visu no sākuma, bet lielie turpina dejot savos skolas deju kolektīvos. Prieks, ka Lindai izdodas bērnos radīt prieku par deju un vēlmi turpināt dejot.