Vadītāja: Laura Krustiņa

Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas tautas deju kolektīvs “Atspolīte” savu darbību sāka 2014. gadā. Mēs sākām 18, bet tagad jau esam 36 dejotāji pamatsastāvā un 16 rezervisti. Dejojam 2 vecumu grupās: 1.-2.kl. un 3.-4.kl. Mūsu vadītāja ir skolotāja Laura Krustiņa, kas dejojusi TDA “Lelde” un TDA “Līgo”.

2,5 gadu laikā esam dejojuši 17 koncertos skolā un Rīgas pilsētas svētkos. Esam piedalījušies 3 deju skatēs un esam iemācījušies 15 latviešu tautas dejas.

Kad dejojam, tad sirds priecājas un smaids pauž patieso prieku par kopā būšanu!