Vadītāji: Jānis Precinieks, Anita Preciniece

Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas tautas deju kolektīvs darbojas jau 20 gadus. Šo gadu laikā ir nomainījušās dejotāju paaudzes, bet deju kolektīva vērtības paliek nemainīgas- azartisks dejojums, nu tādi, kā mūsu vadītāji Jānis un Anita Precinieki.

Dejotāji ne tikai tiek ievadīti tautas dejas soļu pasaulē, bet aktīvi koncertē, veido tematiskas tautas deju programmas, jaunu dejas formu meklējumos – veido muzikālas deju izrādes. Nozīmīga ir skolas tradīciju kopšana – ik gadus maijā veidojot mazos deju svētkus skolas pagalmā. Neviltota mīlestība uz tautas deju aizvedusi skolas dejotājus uz tuvām un tālākām vietām Latvijā, kā arī uz Sanktpēterburgu, Maskavu un tālo Kirovu un Slobodsku, kur apmeklējām Raiņa izsūtījuma vietas un piedalījāmies koncertos demonstrējot savas tautas kultūras mantojumu. Par tradīciju ir kļuvusi sadarbība ar Lietuvas kultūras un mākslas skolām. Ik gadus skolā veidojam dejotājiem meistarklases, kas ļauj iepazīt dažādus deju žanrus un apgūt cittautu deju soļus, bet ikdienā deju soļi tiek noslīpēti, lai godam startētu tautas deju kolektīvu skatēs un iegūtu augstus rezultātus.

Esam piedalījušies visos Rīgas dejotāju svētkos, kā arī Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 2010. un 2015. gadā.

Mūsu moto – DEJO NO SIRDS!